Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος

Το pedtrauma.gr αποτελεί ανάπτυξη ιστοσελίδας WordPress αποκλειστικής γραφιστικήs σχεδίασης και δημιουργίας θέματος. Το WordPress θέμα σχεδιάστηκε σαν HTML και ακολούθησε η σύνδεση του με δυναμικό περιεχόμενο. Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή δεδομένων από την παλαιά βάση δεδομένων που υπήρχε στο παλαιό website

Αποκλειστική σχεδίαση
Βελτιστοποίηση ταχύτητας
Βελτιστοποίηση ασφάλειας
Χρόνος παράδοσης
4 εβδομάδες
MARKETPLACE