Κανδρή colour & design

Δημιουργία εντύπου ιστορικής διαδρομής για την εταιρία Κανδρή colour & design.

Ο σχεδιασμός έχει υλοποιηθεί πάνω στα χρώματα και σχέδια της εταιρικής ταυτότητας. Εκτός από το δημιουργικό σχεδιασμό επιμεληθήκαμε τα κείμενα και δημιουργήσαμε το κεντρικό μοτό της εταιρείας “γιατί η αισθητική καθορίζει τη διάθεση

Αν σας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο έντυπο για εσάς επικοινωνήστε μαζί μας.

Αποκλειστική σχεδίαση
Βελτιστοποίηση ταχύτητας
Βελτιστοποίηση ασφάλειας
Χρόνος παράδοσης
MARKETPLACE